Naszym kluczem do budowania sukcesu w sprzedaży jest partnerska współpraca. Dobra atmosfera tworzy przestrzeń do wspólnych efektywnych działań, motywuje i przekłada się na wyniki. Częste spotkania, luźne rozmowy i konsekwentna, obustronna praca, gwarantuje aktywną sprzedaż. 

SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA


Nasz zespół to eksperci pracujący od wielu lat dla branży FMCG

Fundamentem naszej pracy jest wiedza i wieloletnie doświadczenie, które wykorzystujemy w planowaniu wszelkich działań handlowych. Przed rozpoczęciem projektu analizujemy rynek, w celu obrania odpowiedniego kierunku, w drodze do rozwoju sprzedaży produktów, dla których poświęcamy nasz czas i energię. 

Pracujemy na prostych zasadach rozliczając jedynie wykonaną pracę

Dbamy aby nasze działania były jasno sprecyzowane i określone według priorytetów stawianych przez naszych klientów. Tworzymy ilościowe i wartościowe plany sprzedaży, oparte o budżet handlowy i oferowane zasoby. Naszym celem jest również wskazanie obszarów o największym potencjale sprzedaży produktów z portfolio klienta. 

Kierujemy się wskaźnikami efektywności

Wszystkie działania naszej pracy monitorujemy na podstawie wcześniej przygotowanych wskaźników KPI - determinujących nas do sukcesu w realizowanych projektach. Nasz dział analityczny każdego dnia raportuje kluczowe mierniki stopnia realizacji celów firmy. To sprawia, że nasze wsparcie jest w pełni ukierunkowane na potrzeby klientów. 

Z nami możesz wprowadzić oczekiwane zmiany w 

zarządzaniu sprzedażą 

Nasze działania dostosowane są do aktualnych potrzeb rynku, pomagają usprawnić i przyspieszyć procesy, które mają kluczowy wpływ na wielkość generowanej sprzedaży. Dają możliwość zwiększenia szans rynkowych w odniesieniu do konkurentów oraz wyeliminowania zagrożeń związanych z podejmowaniem niewłaściwych, kosztownych decyzji biznesowych.

DAJEMY CI MOZLIWOŚĆ ZARZĄDZANIA Z DUŻO WIĘKSZYM POTENCJAŁEM SPRZEDAŻY.